•  
  • Partners

Partners

Comments: No Comments

Kinderklanken

Kinderklanken geeft muzieksessies aan jonge kinderen (0-4 jaar) met hun ouders (verzorgers). De ouders nemen samen met hun kind deel aan de sessies. Hierdoor ervaren zij onmiddellijk het krachtige effect van muziek op hun kind. Muzikale voorkennis is daarbij niet vereist.De sessies worden leeftijdsgebonden opgebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke ontwikkelings-fasen. Gespecialiseerde docenten gaan de slag met diverse methodieken vanuit een brede muziekpedagogische context.
Kinderklanken zet trajecten op met onhaalouders, kinderdag-verblijven en kleuterscholen Kinderklanken ontwikkelt en bevordert nieuwe Vlaamse peuter- en kleuterliedjes. Daarnaast wordt ook het traditionele Nederlandstalige repertoire doorgegeven. Kinderklanken volgt het onderzoek, de methodes en de internationale ontwikkelingen op het vlak van muziekeducatie op de voet. 
www.kinderklanken.be
De Notenboom  

 De Notenboom stelt zich als doel om de creatieve basishouding van de mens te stimuleren. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het aanbieden van muzisch-creatieve activiteiten. Een rijk en gevariëerd aanbod voor diverse doelgroepen en leeftijden is het resultaat van een constante dialoog en wisselwerking tussen de gedreven en gespecialiseerde medewerkers van De Notenboom en verantwoordelijken uit onderwijs, bedrijfswereld , jeugd- en cultuursector .

De diverse initiatieven worden aangeboden vanuit een originele benadering -met aangepaste werkvormen- waarbij telkens de actieve betrokkenheid van de deelnemer centraal staat. Tevens wordt er naar gestreefd om de bestaande activiteiten uit te werken tot omkaderde projecten die vanuit een brede invalshoek talrijke verwerkingsmogelijkheden aanbieden.

www.denotenboom.net

Muzes

 MUZES gelooft dat ieder kind en jongere recht heeft op kwalitatieve cultuur- en kunsteducatie.

Cultuur- en kunsteducatie maakt – naast taal, wetenschap, sport, maatschappelijke, sociale en levensbeschouwende educatie – deel uit van een holistisch opvoedingsideaal.  Net omdat cultuur- en kunsteducatie vertrekt vanuit de confrontatie tussen het individu en de samenleving, is dit het leerdomein bij uitstek om kinderen en jongeren vertrouwd te maken hoe zij hun plaats daarin kunnen innemen.  Door de ontwikkeling van een eigen culturele identiteit en
artistieke taal, leert men tegelijkertijd het verschil met andere culturele identiteiten en artistieke talen te respecteren.  In dit proces focust cultuur- en kunsteducatie zich voornamelijk op de ontwikkeling van zelfreflectie, creativiteit, emotionele- en sociale vaardigheden.

MUZES ziet het algemeen onderwijs bij uitstek als de plaats is waar kinderen en jongeren in contact moeten komen met cultuur- en kunsteducatie.

 www.muzes.eu
FCME

Flemish Centre for Music Education, functioneert als bruggenbouwer. Het centrum verbindt de verschillende muziekeducatieve actoren; voedt muziekpedagogische praktijk met onderzoek biedt via verschillende organisaties een internationale dimensie aan de Vlaamse muziekeducatie en werkt concrete, stimulerende projecten uit voor de sector.

FCME ontwikkelt initiatieven met als doelstelling om overleg en uitwisseling te garanderen. Daarnaast wil FCME initiatiefnemer of (inhoudelijke) ondersteuner zijn van nieuwe onderzoeks-projecten.
In Vlaanderen gebeurt relatief weinig op vlak van muziekpedagogisch onderzoek. Centraal in deze onderzoeksinteresse situeert zich de uitbouw van onze mediatheek (sinds de opstart uitgegroeid tot ong. 7000 titels).
FCME ziet haar eigenheid in de bemiddeling tussen onderzoek en de muziekeducatieve praktijk. Een eerste realisatie is de hechte samenwerking met Thomas More voor de opstart van een postgraduaat. FCME is aangesloten bij meNET (Music Education Network), een zusterorganisatie van E.A.S, gefinancieerd door Comenius. Klankendaal is, net als ISME Vlaanderen, ‘group member’ van ISME. We zijn ook lid van de MayDay Group (Action for Change in Music Education). Via deze internationale platformen biedt Klankendaal geregeld Vlaamse studenten faciliteiten aan in het kader van studentenfora.

www.fcme.be
Thomas More
Postgraduaat Muzikale vorming van jonge kinderen (0-4 jaar)

De opleiding beoogt de vorming van studenten die kinderen van nul tot vier jaar muziek laten beleven. Uitgangspunt is dat leren op een natuurlijke wijze plaatsvindt door het muzikale spel te integreren in de dagelijkse opvoedingssituaties.

De studenten kunnen op het einde van deze opleiding sessies voor kinderen, kleuters, peuters, dreumesen en baby’s verzorgen. Ze zetten hun verworven muzikale vaardigheden in om deze doelgroep te begeleiden in de muzikale interactie. Ze kunnen gebruik maken van muzikale aspecten, passend bij de emotionele, motorische, zintuiglijke, sociale en cognitieve ontwikkelingsfasen van het kind. Ze kunnen kinderen, ouders en begeleiders observeren, inspireren en stimuleren in het muzikale spel.

Postgraduaat Muzikale vorming van jonge kinderen (4-8 jaar)

 

De opleiding beoogt de vorming van studenten die voor kinderen muzieklessen verzorgen in het algemeen onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en non-formele sector. De student wordt gevormd tot muzikant, hij verwerft de houding en vaardigheden om collega’s te coachen, in het werken aan de leerplandoelen muzikale opvoeding en het realiseren van een muzische leerlijn. Vanuit diverse muzische talen (beeld, beweging, taal, mediakunst) maken ze gebruik van muzikale aspecten, passend bij emotionele, motorische, zintuiglijke, sociale en cognitieve ontwikkelingsfasen van het kind.
www.thomasmore.be
No Comments - Leave a comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Planning
Planning

Welcome , today is Tuesday, September 10, 2013
banc de swiss broker