Project Klankendaal organiseert nascholingen, workshops, trainingen in het kader van professionalisering van leraren, directie en schoolteams. Het aanbod gaat dieper in op muzische thema’s en geeft tools om pedagogisch-didactische methodieken te implementeren in de Mechelse scholen.

Onderwijsverbetering

Project Klankendaal wil Mechelse scholen informeren, inspireren, adviseren en leren innoveren. We doen hierbij beroep op onze vormingen, bijscholingen en praktijkgerichte tools. Klankendaal zet in op de kracht van een immens netwerk en gedeelde knowhow, met beter onderwijs als einddoel.

Netwerk

Project Klankendaal heeft de ambitie om uit te groeien tot hét open netwerkplatform voor muzische vorming in onderwijs Mechelen. Klankendaal is een onafhankelijk kenniscentrum voor kunsteducatie én platformaanbieder. Naast een kwalitatief aanbod willen wij Mechelse scholen en leraren, leerlingen ook advies en een verrijkende leer-, experimenteer- en ontmoetingsruimte bieden.

Kruisbestuiving

Project Klankendaal slaat de brug tussen scholen,  leraren, schoolteams, directieleden, ouders enerzijds en culturele veld anderzijds.

Geen trendwatcher, maar een trendmatcher

Klankendaal streeft bewust samenwerkingsverbanden na met lokale partners (bedrijven, cultuur, kunst,) om in een collegiale sfeer en openhartig overleg elkaars werkingen aan te vullen en te versterken. Samen kunnen we kunst en cultuur binnen en buiten de grenzen van Mechelen de nodige impulsen bieden.

De naam Klankendaal

Klankendaal/klankendal: diep in het welklinkende dal is de aarde het meest vruchtbaar.