Onze organisatie krijgt wel eens te horen dat leraren zich geremd en onzeker voelen in het begeleiden van muzische activiteiten. Ze menen over te weinig kennis en vaardigheden te beschikken. Klankendaal biedt de mogelijkheid om –via individuele coaching- leraren te stimuleren, te begeleiden in een persoonlijk traject.  Bedoeling is om zelfvertrouwen te ontwikkelen en met een veiliger gevoel voor de klas te staan.

Via individuele coaching worden kwaliteiten en talenten van de deelnemers verder ontwikkeld en ontplooid. Het is een manier meer diepgang te bieden, de kansen aan te bieden om vaardigheden te laten ontwikkelen, om te begeleiden. In ons aanbod ligt op dit ogenblik nog een groot accent op het leerdomein muziek waarbij we bij de begeleiders algemene muzikale vaardigheden wensen aan te spreken en ontwikkelen. In de loop van volgende weken wordt het aanbod naar andere domeinen gaandeweg uitgebreid.

Het aanbod van onze vormingen vind je hier