De nauwe en frequente contacten die we wensen te onderhouden met directies, middenkader, leraren, schoolbegeleiders en docenten van de lerarenopleidingen zorgen ervoor dat ons aanbod heel sterk aansluit bij de behoeften die op de werkvloer leven.

We realiseren ons dat leraren onmiddellijk bruikbare en heel praktijkgerichte nascholingen wensen. Theoretische denkkaders en achtergronden zijn anderzijds even essentieel om de praktijk in een visie in te bedden.  We gaan ervan uit dat mensen graag op verschillende manieren professionaliseren. De ene persoon gaat graag in discussie en is doe-gericht, de ander luistert liever naar een praktijkverhaal of een theoretisch kader. Nog anderen gaan dan weer liever op studiebezoek. Vind je in het aanbod je gading nog niet? Misschien kunnen we wel tegemoet komen aan een schoolspecifieke vraag. We bieden ook graag ondersteuning aan in het samenstellen van een nascholingspakket als deel van het professionaliseringsbeleid. Aarzel in ieder geval niet om ons te contacteren.

 

Het aanbod van onze vormingen vind je hier.