• Muzes: Nieuwsflash- Hart voor kunsteducatie- Muzikale toelatingsproef

  Kinderen zijn van nature zeer muzikaal: ze zingen en bewegen van kleinsaf, en hebben ook een natuurlijk gevoel voor ritme.
  Om de muzikaliteit van de allerkleinsten te stimuleren, organiseert Muzes, in samenwerking met Klankendaal, twee unieke opleidingen die zich specifiek …

  Toelatingsproeven

  Klik hier voor bijkomende informatie.…

  Popsongs zingen in de klas – Impact

  Actuele popsongs zingen in de klas, dat is waar IMPACT voor staat!

  Via de communitygroep op Muzes vzw worden maandelijks nieuwe instructiefilmpjes aangeboden, in een uniek arrangement aangepast aan het doelpubliek.  
  De pianobegeleiding wordt bewust eenvoudig gehouden, met aandacht voor …

  Stand van zaken 2013-2014 Muzes

  Nu de welverdiende zomervakantie begonnen is en u ongetwijfeld naar warmere oorden trekt, blikken we bij Muzes vzw graag even terug op een boeiend schooljaar waarin we bijzonder veel verwezenlijkten.
   
  We startten met onze online community voor leraren, de Dag …

  Muzikale vorming van het jonge kind- Klankendaal/Muzes

  Klankendaal vzw en Muzes vzw bieden daarom reeds verschillende jaren specialisatie-opleidingen aan om de muzikale vorming van baby’s en peuters (MUVO 0-4j) en kinderen (MUVO 4-8j) te bevorderen.
   
  Tijdens deze opleidingen leer je baby’s, peuters en kinderen begeleiden in de

  Zomerflits Muzes

  -9 redenen waarom leraren hun vakantie dubbel en dik verdienen.
   Vermoeiende lesdagen, overuren, de (verdomde?) leerlingen, … .
  -
  Putin bant krachttermen en scheldwoorden in alle kunst.
   Kunstenaars en filmmakers riskeren een fikse boete.
   -Is Stromae de nieuwe ABBA

  De kracht van de gitaar – Hademus Studio

  Als mijn gitaar mij helpt, dan zing ik voor jou, hoeveel ik van je hou!
  Breng je klas aan het zingen en word de ‘coole’ leraar van de school!

  Ben jij ook zo’n leerkracht die muzikale opvoeding belangrijk vindt, omdat …

  Muzieksessies voor jonge kinderen – Kinderklanken

  Kinderklanken gaat in de loop van de maand september van start op diverse locaties in Vlaanderen: Berchem, Mechelen, Leuven, Bonheiden, Willebroek, Kortenberg, Aarschot.

  Kinderklanken
   
  -zijn muzieksessies voor jonge kinderen en hun ouders (verzorgers).
   
  -zet trajecten op met onthaalouders en kinderverzorgers,…

  Cultuur in de Spiegel Vlaanderen – Muzes

  U bent er zich misschien niet helemaal van bewust, maar er dondert serieus wat in het Vlaamse cultuuronderwijs. Naar Nederlands voorbeeld buigt een groep onderzoekers zich over een mogelijk zeer ingrijpende verandering van kunst, muziek en muzische vorming in het

  Nieuwsflash Juni/3 – Muzes

  -De mooiste iPhone-foto’s van het afgelopen jaar.
  Deze foto’s vielen in de prijzen op de IPA-Awards.
  -De beste Braziliaanse songs!
  Bereid je alvast voor op de match van vanavond.
   
  -Disharmonie in orkestenland.
  Er kan nooit te veel muziek zijn! Toch?

 •  
 •  

Wat kan?

Je hebt je ingeschreven in de Artschool en om je lessen, maar ook die van de leerkrachten zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal zaken vooropgesteld

1. Inschrijving
2. Aanmelden
3. Betaling en verlenging
4. Afwezigheid leerling
5. Afwezigheid leraar
6. Kinderen en ouders
7. Huisregels

 

1. Inschrijving:

 

Bij inschrijving vragen we je persoonlijke gegevens:

-          naam en adresgegevens
–          telefoonnummer waar we je het snelste kunnen bereiken. Soms kan om een dringende reden (leerkracht ziek bijvoorbeeld) de les niet doorgaan en willen we jou daarvan op de hoogte brengen. gsm-nummers zijn dus zeker handig.
–          Een e-mailadres komt ook altijd van pas. Wij versturen belangrijke info per mail, zoals info over de activiteiten die plaatsvinden in Artschool. Kinderen geven dus best het e-mailadres van hun ouders zodat deze info goed terecht komt!

Jouw persoonlijke lesmoment:

Wanneer je inschrijft bij Artschool kan je eveneens een keuze-tijdstip doorgeven. Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden, afhankelijk van de mogelijkheden van de leraar.
Veranderen van uur is niet mogelijk. Kies dus zeker en vast een uur waarop je 100 percent zeker kan aanwezig zijn. Achteraf wisselen is om praktische redenen in de meeste gevallen onmogelijk.

Een lesmoment duurt een halfuur. Kom je te laat, dan verlies je de minuten die je te laat bent en mag de volgende leerling op zijn normaal uur aan zijn les beginnen. Ben je meer dan een half uur te laat, dan geldt dit, tenzij je een zeer specifieke reden hebt, als een ongeldige afwezigheid. (zie verder)

Kaarten:

Iedereen krijgt een kaart die je altijd dient mee te brengen.

 Je inschrijving is sluitend:

Vanaf het moment van je inschrijving ben je verantwoordelijk voor de betaling van je lessen. Wij houden dit halfuur dan voor jou vrij en je leraar is aanwezig. Kom je niet opdagen, dan blijf je verantwoordelijk voor de betaling van je lessen.

 Aanmelden:

 Bij aankomst in Artschool meld je je aan bij het onthaal bij de aanwezige coördinator.

Vervolgens ga je naar je klaslokaal. Als het tijdstip van je les is gekomen, mag je gerust even op de deur kloppen en de leraar verwittigen dat je er bent. Blijf niet wachten in het onthaal of in de gang, want dit zijn allemaal verloren lesminuten.

 Is je halfuur les voorbij? Schrik dan ook niet als de volgende leerling op de deur klopt.

 Betaling:

 Voor de aanvang van je eerste les moet je in principe betaald hebben.
Bij een verlenging is het de bedoeling dat je betaald hebt voor de eerste les op je nieuwe kaart.

 Verlengen:

Is je tienlessenkaart bijna afgelopen, maar wil je graag blijven les volgen dan kan je je lessen verlengen. Tot aan je negende les blijf je het recht behouden op jouw lesuur. Wanneer we na je negende les nog niets gehoord hebben van jou in verband met verlengen, dan komt je lesuur op onze lijst vrije uren en kan het dus ingevuld worden door een nieuwe leerling. We proberen wel in de mate van het mogelijke de leerlingen te vragen of ze willen verlengen of niet, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerling. Kijk dus op tijd na hoeveel lessen je nog hebt en verwittig ons tijdig dat je wil verlengen.

 Afwezigheden leerlingen:

 Het kan gebeuren dat je om een of andere reden niet aanwezig kan zijn in de les. Wij vragen je om ons steeds zo snel mogelijk te verwittigen als je er niet kan zijn, liefst 24 uur op voorhand. Alle niet verwittigde afwezigheden worden als ongeldig aangerekend.

 

Geldig afwezig:

Dit betekent dat je afwezig bent en niet hoeft te betalen voor de les.

Mensen met een tienlessenkaart hebben ook recht op 2 geldige afwezigheden op een heel schooljaar, ongeacht het aantal tienlessenkaarten je koopt, deze lessen worden dan niet aangerekend op de kaart, en je kan gewoon een week langer komen.

 

Welke afwezigheden zijn geldig:

-          ziekte met een doktersbewijs (kopie van het doktersbewijs voor werk of school is ook goed)
–          uitzonderlijk verlet door het werk zoals zakenreis of uitzonderlijke meetings (met bewijs)
–          schoolreizen of uitzonderlijk verlet door de school (examen enkel als examen op het moment van de les zelf valt) (met bewijs)
–          sterfgeval of huwelijk in de nabije familie (met bewijs)

Bewijzen dienen afgeleverd te worden aan het onthaal ten laatste op de laatste dag van de week  waarin de afwezigheid plaatsvond.
Ben je ziek, dan mag je het bewijsje ook inscannen en doormailen. Bewijsjes die later worden afgegeven zijn niet meer geldig. Deze regel bestaat voor een correcte uitbetaling van onze leraren.

 

Ongeldig afwezig:

Dit betekent dat je afwezig bent, maar toch betaalt voor de les. Je mag altijd ongeldig afwezig zijn, we vragen wel om ons in de mate van het mogelijke te verwittigen. OPGELET: Als je drie keer na elkaar ongeldig afwezig bent zonder te verwittigen, dan komt je uur sowieso vrij voor een eventuele andere leerling. In deze situatie krijg je je geld niet terug!

 Welke afwezigheden zijn ongeldig:

-          Alle andere afwezigheden zijn ongeldig.
–          Moeten blokken voor de examens geldt niet als geldige afwezigheid!!
–          Persoonlijke vakanties gelden ook niet als geldige afwezigheid!
–          Verlet door hobby’s gekoppeld aan school is ook een ongeldige afwezigheid. Bijvoorbeeld: matchen met de schoolploeg, wiskunde-olympiade, catechese voor de communie. Plan je lesuur in Artschool zo dat deze zaken niet overlappen!

 Uitzonderingen:

Uiteraard kunnen er zich altijd de gekste situaties voordoen. Je kan een uitzondering op de afwezigheidregels aanvragen bij de coördinator aan het onthaal. In sommige gevallen zal hij dit moeten overleggen met collega’s.

 Om verdere verwarring te voorkomen is het belangrijk dat je altijd goed nakijkt of je afwezigheid geldig of ongeldig is.

 Afwezigheden leraar

Het kan ook gebeuren dat een leraar eens ziek is of door een andere reden niet kan komen. Wij kiezen er bewust voor te werken met mensen die actief bezig zijn in de muziekwereld en staan hen dan ook in de mate van het aanvaardbare en het mogelijke toe om enkele lessen niet te komen omdat ze moeten optreden of op tour zijn.

Wanneer een leerkracht afwezig is, zoeken wij in eerste instantie naar een vervangleerkracht. Het kan dus een enkele keer gebeuren dat je aankomt in Klankendaal en je een les krijgt van een vervanger. We proberen te werken met vaste vervangers.  

Vinden we geen vervanger, dan bellen we je op en gaat de les die week niet door. De mensen met een tienlessenkaart behouden dan die les op hun kaart en kunnen dan een week langer komen les volgen.

 Kinderen en hun ouders

 Wij vragen uitdrukkelijk aan de ouders om niet alle lessen bij te wonen. Onze leraren zijn allemaal professionele mensen bij wie uw zoon of dochter in goede handen is. Indien u toch een les wil bijwonen, gelieve dat dan met de leraar te overleggen.

Indien u uw kinderen aan het onthaal alleen laat wachten, overleg dan met de coördinator hierover. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen sowieso niet meer alleen wachten in het onthaal.

 Artschool of de persoon aan het onthaal is niet verantwoordelijk wanneer een kind alleen naar buiten loopt!

 Nog enkele andere belangrijke huisregels:

 –          Artschool is een openbaar gebouw waar niet gerookt mag worden.
–          De keuken wordt voorzien als leraarskamer, leerlingen hoeven niet in de keuken te komen.
–          Onze lokalen zijn ook voorzien van vuilbakjes voor ander afval zoals papieren en snaren, etc. Gelieve deze ook ten volle te benuttigen.
–          De toiletten dienen na gebruik proper achter gelaten te worden. Verwittig ons als het toiletpapier op is.

Veel succes gewenst met je muzieklessen!